​Fokusområder

​Værdien af vore ydelser skal af vore partnere opleves gennem følgende hovedpunkter:

TowerWood er aktiv med hensyn til opstilling af præcise krav-specifikationer for den enkelte ordre:

 • Det dækker alt fra teknisk specifikation over kvalitet, transport, levering og sidst men ikke mindst betaling.
 • Dette for at undgå det klassiske problem, at parterne ikke gensidigt har forstået hvilke forventninger den anden part har. Dermed løses mange problemer inden de opstår.

Høj grad af ordholdenhed i alle henseender, men med vægt på følgende:

 • Aftaler, såvel skriftlige som mundtlige
 • Leveringstider
 • Kvalitet
 • Rigtig pris
 • Personlige relationer

Dynamisk og hurtig responderende i situationer hvor der opstår behov for ændringer i forhold til foreliggende aftaler.

 • Ønsker om øgede/reducerede leveringsmængder.
 • Ønsker om ændrede kvalitetsspecifikationer.

TowerWood ønsker at fremstå som en kosteffektiv virksomhed, der konsoliderer og sikre sig mod det forretningsmæssige ”stormvejr” der altid vil kunne forekomme.

 • Sikre en lav omkostningsbase og en nødvendig indtjening
 • Vore kunder og leverandører skal kunne stole på, at vi også er der næste år og næste år og n...

Kontakt os:

Telefon: 62 26 21 69

Mobil: 40 25 21 69

E-mail: bj@towerwood.dk

Fax: +45 62 262 165

Find os:

Rødmevej 54
​5771 Stenstrup

​CVR: 17259032​​